Regels Voor Valbeveiliging En Werken Op Hoogte - Plaatsing van Valbeveiliging

Published May 02, 22
6 min read

L3g C.07 - Werken Op Hoogte, Faq (Ex 07.00) Vragen - Plaatsing van Valbeveiliging

HITS NV

Vluchtenburgstraat 1, 2630 Aartselaar
03 860 79 60
Valbeveiliging

Volgens artikel 3. 16 van het Arbobesluit moet bij werkzaamheden waarbij valgevaar aanwezig is de valbeveiliging primair bestaan uit voorzieningen die alle betrokken werknemers beschermen. Zo= n collectieve protectie wordt bijvoorbeeld geboden door een voldoende hoge borstwering die zich aan de dakrand bevindt. Ook valbeveiliging door middel van een vangnet, een methode die onder meer bij het maken van lichtstraten wel wordt toegepast, kan alle werkers tegen een ernstig ongeval beschermen.

Bij nieuwbouwprojecten, uitgebreid onderhoud en renovatie moet de rand van het dak met behulp van daartoe geschikte voorzieningen worden beveiligd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van degelijk leuningwerk (met zowel een boven- als tussenleuning) of een steigervloer met leuningbescherming. Een andere oplossing is een verplaatsbaar hekwerk dat aan de dakrand wordt vastgemaakt en extra wordt ondersteund door tegen de gevel geplaatste staanders.

Daarbij speelt de afstand tussen de dakrand en de locatie waar het werk wordt uitgevoerd een essentiële rol. Indien op een plat dak de afstand tussen dakrand en werkplek tenminste 4 meter bedraagt kan uit het oogpunt van valbeveiliging worden volstaan met een duidelijke markering. Het markeren kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een tegelpad of een met duurzaam materiaal aangebrachte belijning.

Door collectieve valbeveiliging is het ook mogelijk een nog groter deel van het dak tot veilig werkgebied te maken. Indien als middel tot valbeveiliging een evenwijdig aan de dakrand lopende fysieke afzetting wordt aangebracht kan de grens van het veilige gebied zich tot maximaal 2 meter van de rand van het dak uitstrekken.

Werk Veilig Op Hoogtes - Hits - Plaatsing van Valbeveiliging

Als ook buiten het veilige gebied, dus dichter dan 2 meter bij de rand van het dak, moet worden gewerkt is het bijzonder praktisch om voor de afzetting gebruik te maken van een systeem dat tevens geschikt is voor het aanhaken van individuele beschermingsmiddelen. Zo= n systeem kan bijvoorbeeld bestaan uit een doorlopende buis die stevig op het dak is verankerd.

Voor individuele valbeveiliging zijn onder meer verschillende typen gordels beschikbaar. Aan de gordel wordt een lijn bevestigd die met het andere uiteinde stevig wordt vastgemaakt aan een aanlijnvoorziening op het dak. Een voor valbeveiliging veel gebruikt type gordel is de harnasgordel, dat wil zeggen een gordel die tevens schouderbanden heeft.

Daarbij wordt de lijn zo kort ingesteld dat het onmogelijk is over de dakrand te vallen. Deze methode van valbeveiliging kan echter niet onder alle omstandigheden worden toegepast. Bij diverse activiteiten, zoals werkzaamheden aan de dakrand of reparatie van een dakgoot, moeten ook plaatsen worden betreden waar valgevaar niet door fall restraint kan worden geëlimineerd.

Een valstopsysteem zorgt ervoor dat iemand die van het dak valt niet hard op de grond terechtkomt maar in de lucht blijft hangen, waarbij de krachten die op het lichaam worden uitgeoefend niet te groot worden. Om schade aan het lichaam te voorkomen mag de kracht niet groter zijn dan 6k, N (kilonewton).

Meest Gestelde Vragen Valbeveiliging - Plaatsing van Valbeveiliging

Bij de fall arrest methode van valbeveiliging is het uiteraard extra belangrijk dat de vallijn voldoende sterkte heeft en ook sharp-edge bestendig is. Dat wil zeggen dat de lijn niet kapot gaat als deze tijdens de val over een scherpe rand beweegt. Voor effectieve valbeveiliging is het ook heel belangrijk dat de harnasgordel waaraan de vallijn is bevestigd qua bescherming en veiligheid aan zeer hoge eisen voldoet, en tevens voldoende draagcomfort biedt tijdens het werken.

Zowel voor fall restraint als fall arrest systemen van valbeveiliging is het nodig dat op het dak voorzieningen aanwezig zijn waaraan men zich kan aanlijnen. Daarbij bestaan in grote lijnen twee mogelijkheden: individuele dakankers (bevestigingspunten) en systemen waarbij verschillende dakankers door middel van bijvoorbeeld een buis, rail of kabel met elkaar zijn verbonden.

Daarom is het heel praktisch dat deze aanlijnvoorzieningen snel aangebracht kunnen worden doordat er dakankers beschikbaar zijn die geen door-en-door bevestiging aan het dak vereisen maar dankzij speciale technologieën toch onwrikbaar op hun plaats blijven. Hoewel door middel van fall arrest ernstige gevolgen van een eventuele val worden voorkomen blijven bij dit systeem van valbeveiliging toch aanzienlijke risico= s bestaan.

Ook bestaat de mogelijkheid dat het valstopsysteem door technische mankementen of door incorrect gebruik niet functioneert. Als bijvoorbeeld de karabijnhaak waarmee de vallijn vastzit aan het ankerpunt niet goed is vergrendeld kan die loslaten, met desastreuze gevolgen. Ten onrechte wordt nog vaak gedacht dat iemand die dankzij persoonlijke valbeveiliging niet op de grond is gevallen maar in zijn harnasgordel ergens onder de dakrand hangt nu weliswaar oncomfortabel maar toch veilig is.

Valbeveiliging - Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Plaatsing van Valbeveiliging

De oorzaak daarvan is dat de bloedcirculatie verstoord raakt als iemand langere tijd in een verticale positie is zonder zijn benen goed te kunnen bewegen. Activiteit van de beenspieren speelt een belangrijke rol bij het tegen de zwaartekracht in terugstromen van het bloed uit de benen naar het hart. Als deze 'spierpomp' niet functioneert kan zich zoveel bloed ophopen in de benen dat de hersenen en andere vitale organen onvoldoende bloed krijgen.

Een goed plan inzake valbeveiliging moet daarom ook regels voor een snelle en efficiënte reddingsactie omvatten. Bij iemand die met zijn uitrusting voor valbeveiliging van het dak is gevallen kan binnen een half uur, en soms nog eerder, een levensbedreigende situatie ontstaan. Hoe snel dit gebeurt is mede afhankelijk van uiteenlopende bijkomende factoren.

Om ernstige medische gevolgen en een mogelijk dodelijke afloop te voorkomen moeten als onderdeel van een programma tot valbeveiling procedures worden opgesteld waardoor een hangend slachtoffer binnen 15 minuten kan worden gered. Zelfs wanneer iemand reeds uit zijn hachelijke situatie is bevrijd dreigt er nog gevaar. Als het slachtoffer te snel in een horizontale positie wordt gebracht kan plotseling zoveel bloed naar het hart stromen dat dit overbelast raakt en een hartstilstand optreedt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM`s) zijn van essentieel belang bij werken op hoogte. Een PBM set, die past bij de werkzaamheden die men gaat doen, is een voorwaarde. Geef ons een beschrijving van de werkzaamheden en laat ons een PBM voorstel maken. U kunt ook een foto door sturen of zelfs appen naar onze binnendienst - valbeveiliging plat dak.

Opleidingen Werken Op Hoogte - Hits - Plaatsing van Valbeveiliging

Wilt u weten welk veiligheidsharnas geschikt is voor uw werkzaamheden? Wij adviseren u graag over het juiste harnas. Wij raden u aan om een veiligheidsharnas altijd individueel te gebruiken. Een leeflijn In de basis set hoort ook een leeflijn, ofwel de verbinding tussen uw harnas en het verankeringspunt. Hierbij maken we onderscheid tussen automatische valstopblokken en handmatig bediende lijnklemmen.

En valstopblokken van 2,5 meter tot 10 meter. Als positionering of valbeveiliging, voor elk type werkzaamheden hebben wij een passende leeflijn. veilig werken op hoogte. Een mobiel ankerpunt Wanneer een gebouw niet voorzien is van permanente valbeveiliging, maar er wel werkzaamheden gepland staan, kan men denken aan mobiele valbeveiliging. Een mobiel Safe Lock mobile ankerpunt biedt voor 2 personen in gelijktijdig gebruik een uitstekende uitkomst.

Wij leveren oplossingen om thuis te komen! .

Als u of uw werknemers op hoogte werken, moet u maatregelen nemen voor valbeveiliging. Wanneer is valbeveiliging verplicht? Uw medewerkers werken op 2,5 meter of hoger. Uw medewerkers werken op minder dan 2,5 meter hoogte, maar er zijn wel risico's om te vallen. Uw medewerkers werken op een plek die beweegt of kan gaan bewegen waardoor ze kunnen vallen.

Navigation

Home